Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

VALMEZCUP firem 2020

VALMEZCUP firem 2020


14. ročník fotbalového turnaje firem

VALMEZ CUP 2020

pátek 4. září od 12:00

Vážená paní, vážený pane!

Stalo se tradicí, že v podzimním období oddíl kopané „Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek“ každoročně pořádá turnaj pro fotbalové týmy firem a podniků z Valašského Meziříčí a přilehlého mikroregionu.

Stejně tomu bude i v letošním roce. Termín turnaje je stanoven na pátek 4. září 2020 ve sportovním areálu v našem městě.

Již dnes s potěšením zaznamenáváme nebývalý zájem o toto sportovní zápolení a jsme rádi za přísliby aktivního zapojení do turnaje.

Dovolte nám, abychom Vás jménem oddílu fotbalu TJ Valašské Meziříčí srdečně pozvali na 14. ročník fotbalového turnaje firem VALMEZ CUP, který se bude konat v pátek 4. září 2020 v prostorách fotbalového stadionu ve Valašském Meziříčí.

Podle poznatků z minulých let jsme přesvědčeni, že toto neformální setkání zástupců podnikatelských subjektů je dobrou cestou pro nastartování či upevnění snadnější komunikace mezi místními (regionálními) firmami v běžném životě.

Startovné je stanoveno na částku 2.500,- Kč při platbě bezhotovostně na účet č. 1763502329/0800 (do 2. září)  nebo na částku 3.000,- Kč při platbě v hotovosti na místě.

Program turnaje:

12:00 - 12:30        sraz účastníků

12:45                    slavnostní zahájení turnaje

13:00 - 19:25        zápasy turnaje

19:30                    vyhlášení výsledků

19:45 - cca 24:00   volná zábava za hudebního doprovodu

 

Pravidla turnaje a další propozice zasíláme v příloze. Seznam již přihlášených týmů bude průběžně aktualizován na klubových internetových stránkách – http://www.fotbalvalmez.cz/cs/valmezcup-firem-2020/

Prosíme o potvrzení účasti vaší firmy nejpozději do nejpozději do 28. srpna 2020 na tel. čísle: 776 181 886 nebo e-mailem: tjvm1925@gmail.com .

Pro všechny účastníky turnaje bude připraveno občerstvení.

Počet týmů je omezen na 24 účastníků! Přihlášky budou postupně evidovány tak, jak bude zaplaceno startovné (Připsáno na účtu klubu). Účast v turnaji má zajištěno pouze prvních 24 přihlášených týmů. V případě odstoupení týmu před turnajem bude startovné použito na úhradu nákladů s odstoupením spojených.

 

Přihlášené týmy
1. Schenker + LV Trans
2. Aligno s.r.o.
3. Morava Okno s.r.o.
4. Hajdík a. s.
5. DEZA a.s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

 

PROPOZICE VALMEZ CUP FIREM 2020

 

Datum turnaje: 4. 9. 2020

Hřiště: Turnaj se podle počtu přihlášených týmů odehraje na dvou nebo čtyřech hřištích (UT a tráva). Semifinále a finále se odehraje na UT, pokud vedoucí sportovní části turnaje nestanoví jinak.

Startovné: 2500,- Kč splatné na účet 1763502329/0800 nebo 3000,- Kč při úhradě v hotovosti na místě

(pozn.: Vzhledem ke zkušenostem z minulých ročníků, jsme museli přistoupit k tomuto nepopulárnímu opatření. Nedostavení přihlášeného týmu vede k organizačním problémům a komplikuje hladký průběh turnaje pro ostatní týmy. Platbou na účet chceme těmto komplikacím předejít a zajistit Vám kvalitní fotbalový turnaj a garanci počtu fotbalových utkání.)

Pravidla:

 • Každému týmu je garantováno minimálně 5 zápasů.
 • Složení týmů: 5 hráčů v poli + brankář. Počet hráčů v týmu je stanoven na maximálně 10.
 • Střídání je neomezené, formou tzv. hokejového střídání (střídaný hráč nejprve opustí hrací plochu a následně střídající hráč nastupuje).
 • Nehraje se na „ofsajdy“.
 • Obuv: kopačky, bez železných kolíků! Hráčům doporučujeme použití chráničů.
 • Předpokládá se fyzická kondice a zdravotní způsobilost hráčů pro rekreační fotbal. Hráči hrají na vlastní riziko. Zdravotní dozor je zajištěn.

Zápasy ve skupinách:

 1. Hrací doba zápasu: maximálně 2 x 10 minut (bude upřesněna po uzávěrce přihlášek).
 • Nedodržení časového limitu 3 minut k nastoupení mužstva do zápasu (dle časového harmonogramu) opravňuje vedoucího sportovní části turnaje ke kontumaci výsledku zápasu se skórem 3:0 pro soupeře.
 • Bodování: vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. (zápasy se neprodlužují ani se nekopou penalty)
 • O pořadí ve skupině rozhodují (v tomto pořadí): dosažené body – vzájemná utkání (příp. minitabulka vzájemných zápasů) – vyšší rozdíl skóre ze všech zápasů ve skupině - větší počet vstřelených branek ze všech zápasů ve skupině – los provedený vedoucím sportovní části turnaje.
 • Další fáze turnaje (po skupinách) bude upřesněna po uzávěrce přihlášek do turnaje

Zápasy o umístění v turnaji:

 • Hrací doba zápasu: maximálně 2 x 10min (bude upřesněna po uzávěrce přihlášek).
 • V případě nerozhodného výsledku se ihned po ukončení zápasu kopou pokutové kopy (střídavě 5 penalt, každý tým). V případě vyrovnaného skóre po 5 pokutových kopech následuje vždy po 1 penaltě každý tým až do konečného rozhodnutí. O pořadí týmů v penaltovém rozstřelu rozhodne los vykonaný rozhodčím bezprostředně po ukončení zápasu.

Obecné ustanovení

 1. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na změnu systému turnaje (především délka hrací doby, počet skupin, rozdělení týmů do skupin, následný systém turnaje apod.) podle počtu přihlášených týmů tak, aby bylo možno celý turnaj odehrát ve stanoveném časovém limitu. S případnými změnami budou všechny týmy seznámeny před začátkem turnaje.
 2. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo na změnu/doplnění pravidel. S případnou změnou budou všechny týmy seznámeny před začátkem turnaje.
 3. Všechny týmy musí bezpodmínečně respektovat pokyny a rozhodnutí rozhodčího zápasu. Jeho rozhodnutí je platné a nediskutovatelné.
 4. Na sportovní stránku turnaje dohlíží vedoucí sportovní části turnaje.

 

 
www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.activecolour.com/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/