Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

U8 mladší přípravka

Tomáš Král - místopředseda pro mládež


Výkonný výbor fotbalového oddílu Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek si na svém řádném zasedání všemi hlasy zvolil nového místopředsedu pro mládež. Stal se jím Tomáš Král. Jeho zástupcem byl následně zvolen Lukáš Bayer.
Místopředseda pro mládež je jednou z nejdůležitějších funkcionářských pozic v klubu. Tento post je zodpovědný za dění ve všech mládežnických kategoriích a jejich rozvoj.
Místopředseda pro mládež společně s šéftrenérem a manažerem klubu jsou v klubu Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek součástí nezbytného exekutivního základu pro rozvoj fotbalové mládeže s cílem maximálního zefektivnění práce a stanovení jasného rozhodovacího systému.

Tomáše Krále, místopředsedu pro mládež, jsme požádali o krátké představení.
Jmenuji se Tomáš Král, je mi 42 let, jsem ženatý a mám dvě děti.
Vystudoval jsem podnikatelskou školu ve Vsetíně a poté byl přijat na Vysokou školu báňskou. Po zvážení osobních priorit jsem však ke studiu nenastoupil a raději jsem se začal věnovat podnikání.
Volný čas rozděluji mezi svou rodinu a koníčky, kterými jsou samozřejmě fotbal, dále jízda na kole, bruslení či lyžování a rovněž posilovna a krav maga (druh sebeobrany).
Byl jsem zvolen do funkce místopředsedy pro mládež a tuto pozici beru jako velmi zavazující. Za člena výboru mě navrhl předseda klubu, s nímž jsme již v minulosti mnohokrát diskutovali o kopané, problémech klubu, úspěších a také o tom, co by bylo dobré zlepšit. Shodli jsme se na mých představách, nápadech a návrzích. Nebudu zastírat, že na misce rozhodnutí vstupu do vedení klubu stála i skutečnost, že můj syn od 4 let ve valašskomeziříčském klubu fotbal hraje. Bonusem pro syna navíc byly tréninky ve Valašské fotbalové akademii a řada individuálních tréninků INDIPRO.
V neposlední řadě beru svoji novou pozici v klubu jako obrovskou osobní výzvu.
Ve Valašském Meziříčí si cením bezvadného fotbalového zázemí a kvalitních trenérů.
Mojí vizí je, aby kluci i děvčata měli možnost věnovat se fotbalu ve Valašském Meziříčí nejméně do skončení středoškolského studia. Chci, aby rodiče nebyli nuceni vozit své potomky desítky kilometrů na trénink či zápas a považuji za samozřejmé dát stejnou šanci i těm, kteří mají chuť a nadšení hrát fotbal, ale mají obtížnější časové, nebo finanční možnosti. Rovněž považuji za důležité umožnit těm, kteří uvažují o budoucí profesionální fotbalové kariéře, nabídnout jim takové možnosti dalšího osobního rozvoje, které jim výkonnostně umožní i ve Valašském Meziříčí držet krok s jejich vrstevníky z „velkých klubů“.
Při práci s mládeží musíme těžit z dobré polohy města mezi sídly ligových týmů – Ostrava, Olomouc, Zlín, Staré Město u Uh. H. Budeme sjednávat našim mladým fotbalistům zápas či turnaje se Sigmou Olomouc, Baníkem Ostrava, Fastavem Zlín i 1. FC Slovácko pro porovnání jejich fotbalových dovedností s kvalitními protihráči a ke zvýšení důvěry ve vlastní výkon.
Jako další z priorit své funkce mám nastavení úzké spolupráce mezi školami a naším klubem a v detailu ve spolupráci mezi učiteli a trenéry. Tuto součinnost považuji za klíčovou.
Budu pracovat na tom, aby hráči vnímali odpovědnost za sebe samotné a dovedli pochopit i to, že rodič řekne: „Neprospíváš ve škole - nehraješ“. Pokud malý fotbalista neprospívá ve škole, nutně se to odráží i na tréninku nebo v zápase. Tuto filozofii razí anglické a nizozemské fotbalové kluby i akademie a chci ji prosazovat v našem klubu.
Rád bych aby všichni fotbalisté, kteří projdou našim klubem, vzpomínali na svá fotbalová léta v tom nejlepším a vraceli se nám jako hráči, trenéři nebo rodiče dětí se zájmem o kopanou.
Svou aktivitou se hodlám přispívat k posunu klubu mezi ty nejlepší. Ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí budu usilovat o vybudování oddílu se skvělým fungujícím zázemím a důvěrou sponzorů i široké veřejnosti.
Již na začátku své práce ve funkci místopředsedy pro mládež bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří přispívají na rozvoj kopané v našem klubu, vedení města, především jeho starostovi p. Stržínkovi, za trvalou přízeň a místostarostce p. Odstrčilové za čas a ochotu účastnit se jednání výboru klubu. Rovněž děkuji našim trenérům za odváděnou práci pro oddíl. Můj dík patří i všem ostatním, kteří se podílí na bezproblémovém chodu klubu Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, spolek.
Tomáš Král – místopředseda pro mládež
upravil KS;-)

/kral.jpg

www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.activecolour.com/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/