Víkendové výsledky Tréninkový plán Rozpis víkendových zápasů

B muži

Nový manažer klubu se představuje


Ve Valmezu to s budováním silného regionálního klubu myslíme vážně. Důkazem toho budiž příchod nového manažera klubu - Mgr. Antonína Hořína.
A hned na začátku jeho náročné práce pro fotbalový klub jsme jej krátce vyzpovídali:

Otázka: Co tě vedlo k přijetí nabídky práce sportovního manažera TJ Valašské Meziříčí?
Odpověď: „Pro každého fotbalového fanouška se jedná o práci snů, zejména když se potom stává součástí úspěšného týmu a napomáhá jeho dalšímu rozvoji. Vždy jsem TJVM vnímal jako významného sportovního aktéra pro celý region, tudíž práce pro něj je mě jasnou volbou. Zejména po prvních jednáních s výborem klubu bylo, dá se říct, rozhodnuto. Vize výboru se do velké míry shoduje s tou mojí.“

Otázka: Co zatím vidíš jako silnou stránku klubu?
Odpověď: Jednoznačně práce s mládeží. Jak trenéři, tak i dobrovolníci z řad rodičů pracují opravdu s vysokým nasazením a obrovským nadšením. Mládež je vždy budoucností a jsem moc rád, že v TJVM se na budoucnost myslí opravdu zodpovědně.
Další důležitou stránkou klubu je taktéž A mužstvo mužů, které v současné době hraje MSFL. I přesto, že to v této sezóně vypadá na sestup do divize, pevně věřím, že po konsolidaci oddílu může tým opět uvažovat o účast ve 3. lize, kam si myslím, že jednoznačně patří. Úspěchy A týmu se přelévají i do dalšího fungování oddílu, kdy motivují mladší hráče k lepším výkonům a představují výbornou cestu jak proniknout do vrcholového fotbalu.“

Otázka: Jaké vnímáš slabiny klubu?
Odpověď: „Na prvním místě je jednoznačně technická infrastruktura celého letního areálu. Vím, že se jedná o obecný problém ve všech sportovních odvětví, který se ani fotbalovému oddílu nevyhýbá. V areálu je spousta věcí, která volá po opravě či modernizaci. Jako v každém klubu je to především otázka finančních prostředků, které jsou značně limitovány. Spolupráce klubu a města je zde naprosto zásadní.“

Otázka: Jaké máš předchozí zkušenosti?
Odpověď: „Prozatím ještě stále působím jako projektový manager na úřadu města Valašské Meziříčí. Za svou několikaletou praxi jsem spolupracoval v týmu nebo přímo vedl různorodé dotační projekty. Navíc jsem spolupracoval při organizaci různých kulturních akcí a koordinoval zahraniční spolupráci města. Ovšem původem jsem vyloženě ze sportovního prostředí, od dospívání jsem vypomáhal v rodinném fitness podniku, který mě naučil základním prvkům sportovního managementu a zejména komunikaci s lidmi.“

Otázka: Co ty a sport?
Odpověď: „Není překvapivé, že je pro mě fotbal na prvním místě. Jsem moc rád, že se nade mnou kluci z Krhové zželeli a nechali mě s nimi trénovat. Fotbal stále velice rád sleduji, ale ta fyzička už není, co bývala. Jako dorostenec jsem prošel klubem TJ Juřinka. Obecně mě baví jakýkoli kontaktní sport. Během vysokoškolského studia jsem dlouho boxoval, ale to už je dávná prehistorie, teď dávám přednost posilovně.“

Otázka: Co jsou nyní tvoje priority v klubu?
Odpověď: „Samozřejmě je teď vše pro mě nové, člověk se seznamuje se mnoha lidmi a snaží se co nejlépe ztotožnit se stávajícím systémem. První nejdůležitější věcí je zejména otázka nastavení vnitřních procesů klubu. Stanovit jasná, rozumná a korektní pravidla jak uvnitř klubu, tak i ve vztahu spolupráce s ostatními oddíly a kluby.
Na to navazuje i druhý důležitý úkol a tím je budování pozitivního PR klubu v regionu. Ne všude má TJVM nejlepší jméno, což přináší na startu mé práce v klubu určitá úskalí, ale rovněž výzvu s tím něco udělat.
Určitě však musím zdůraznit, že v žádném případě není mou úlohou mluvit trenérům do sportovních výkonů jejich svěřenců či ovlivňovat jejich vedení přidělených týmů.
Další oblastí, na kterou bych se chtěl zaměřit, je finanční management. Nastavit spravedlivý a přehledný systém finančního řízení klubu se všemi nezbytnými moderními prvky.“ 

Za rozhovor Mgr. Antonínu Hořínovi, novému manažerovi klubu Tělovýchovná jednota, spolek děkuje a hodně úspěchů v nesnadné, ale krásné práci přeje Karel Straka.

/40337220_2097400420525591_5901914097024237568_n.jpg

www.deza.cz
www.ifortuna.cz
www.lionsport.cz/
www.adidas.cz/
www.activecolour.com/
www.cscabot.cz
www.lvtrans.cz
www.valasskemezirici.cz
www.tsvm.cz
www.csad.cz
www.umrtvolky.cz
www.mlekarna-valmez.cz/
www.schott.com/
www.pneu-ukopeckych.cz/
www.robe.cz/
www.skalkalahudky.cz/